Σαλόνι

XK22502

XK22502

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22502

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22503

XK22503

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.80μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22503

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.80μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22504

XK22504

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 1.80μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22504

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 1.80μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22505

XK22505

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 1.80μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22505

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 1.80μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22506

XK22506

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.80μ. Χ 1.90μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22506

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.80μ. Χ 1.90μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22507

XK22507

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22507

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22508

XK22508

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.80μ. Χ 1.80μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22508

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.80μ. Χ 1.80μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22509

XK22509

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.90μ. Χ 1.80μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22509

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.90μ. Χ 1.80μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22510

XK22510

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.90μ. Χ 1.80μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22510

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.90μ. Χ 1.80μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22511

XK22511

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.90μ. Χ 1.80μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22511

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.90μ. Χ 1.80μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22512

XK22512

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 1.80μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22512

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 1.80μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22513

XK22513

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.90μ. Χ 1.80μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22513

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.90μ. Χ 1.80μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22600

XK22600

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.70μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22600

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.70μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22602

XK22602

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.70μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

Read more

 • XK22602

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.70μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

  Read more

ΧΚ22603

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22603

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK6604

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK6604

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22605

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.70μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22605

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.70μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK6606

Σετ σαλόνι: 3Θέσιος & 2Θέσιος καναπές. 

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

 • XK6606

  Σετ σαλόνι: 3Θέσιος & 2Θέσιος καναπές. 

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

ΧΚ22607

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.70μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22607

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.70μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK6608

Καναπές γωνία

Διάσταση 30μ. Χ 1.80μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK6608

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 30μ. Χ 1.80μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22609

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22609

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK6610

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.20μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK6610

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.20μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22611

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.70μ. Χ 2.00μ.

Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22611

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.70μ. Χ 2.00μ.

  Mε δυνατότητα αλλαγής υφάσματος σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK6612

 • XK6612

ΧΚ22613

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.50μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22613

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.50μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22614

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22614

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22615

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.50μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22615

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.50μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22616

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού κρεβατιού.

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22616

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

  Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού κρεβατιού.

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22617

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.50μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22617

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.50μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22618

Σετ σαλόνι: 3Θέσιος & 2Θέσιος καναπές. 

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού κρεβατιού.

 • XK22618

  Σετ σαλόνι: 3Θέσιος & 2Θέσιος καναπές. 

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

  Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού κρεβατιού.

ΧΚ22619

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

Αναδιπλούμενο προσκέφαλο.

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22619

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

  Αναδιπλούμενο προσκέφαλο.

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22620

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22620

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22621

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22621

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22622

Σετ σαλόνι: 3Θέσιος & 2Θέσιος καναπές. 

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

 

 • XK22622

  Σετ σαλόνι: 3Θέσιος & 2Θέσιος καναπές. 

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

   

ΧΚ22623

Σετ σαλόνι: 3Θέσιος & 2Θέσιος καναπές. 

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

 

 • ΧΚ22623

  Σετ σαλόνι: 3Θέσιος & 2Θέσιος καναπές. 

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

   

XK22624

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22624

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22625

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22625

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22626

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22626

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22627

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22627

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22628

Καναπές γωνία

Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22628

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 3.00μ. Χ 2.00μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22629

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.60μ. Χ 1.60μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22629

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.60μ. Χ 1.60μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22630

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.50μ. Χ 1.60μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22630

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.50μ. Χ 1.60μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22631

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.60μ. Χ 1.60μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • ΧΚ22631

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.60μ. Χ 1.60μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

XK22632

Καναπές γωνία

Διάσταση 2.50μ. Χ 1.60μ.

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

 • XK22632

  Καναπές γωνία

  Διάσταση 2.50μ. Χ 1.60μ.

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας

  Επιλογή αριστερής ή δεξιάς γωνίας

ΧΚ22633

3Θέσιος καναπές

Διάσταση 2.00μ. 

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

 

 • ΧΚ22633

  3Θέσιος καναπές

  Διάσταση 2.00μ. 

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

   

XK22634

3Θέσιος καναπές

Διάσταση 2.00μ. 

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

 

 • XK22634

  3Θέσιος καναπές

  Διάσταση 2.00μ. 

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

   

ΧΚ22635

3Θέσιος καναπές

Διάσταση 2.00μ. 

Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

Με μηχανισμό για πτυσσόμενο κρεβάτι.

 

 • ΧΚ22635

  3Θέσιος καναπές

  Διάσταση 2.00μ. 

  Mεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

  Δυνατότητα παραγγελίας στα μέτρα σας.

  Με μηχανισμό για πτυσσόμενο κρεβάτι.